Brann

Våre trefiberfylte vegger oppfyller REI 60, som er kravet for branncelle-skillevegger

(ingen ekstra kledning med gips eller annet brannvern er nødvendig)