Levetid

Østerrikske forskere har beregnet tiden før en større renovering blir nødvendig i et boligbygg, forutsatt at taket ikke lekker.

Resultatene ble:

Et konvensjonelt regelhus med plast og mineralull i veggene ca: 35 år

Et rent trehus med bare tre i veggene omtrent: 200 år