Miljø

Moder Jord er sannsynligvis den som drar mest nytte av et rent trehus

Et rent trehus binder Co2 hele livet.

Dette betyr at familien som eier huset er med på å redusere

utslipp av Co2 i flere generasjoner

Legg til dette familiens bedre helse og økonomi