Andrahandsvärde

Den som köper en ny bil räknar alltid in andrahandsvärdet i kalkylen
Bland husköpare är detta inte vanligt, men med kunskap om gretaväggens förträfflighet vad gäller ekonomi samt miljöpåverkan och livslängd så kommer andrahandsvärdet att ha en avgörande betydelse då människor blir allt mer miljömedvetna. Nya hus kommer alltid att säljas överlåtas eller ärvas och då är värdet av stor vikt.