FÖRDELAR MED GRETAGRUNDENS KONSTRUKTION I FÖRHÅLLANDE TILL BETONGGRUNDER

TESTGRUND

Färdigställande av grund början på november 2022. 

Gretagrunden kan levereras med vattenburen golvvärme.

Möblerat och klart för julfirande på mindre än 2 månader. 

Mätresultat fuktkvot i grunden Januari till Juni 2023
Uttorkningen sker i snabb takt och är redan nere på godkända nivåer trots att grundläggningen påbörjades under den fuktigaste tiden på året och åtföljdes av en snösmältning som gjorde att 1 meter snö förvandlades till barmark på mindre är två veckor.


 • Gretagrunden levereras med färdiganpassade delar vilket medför en kort monteringstid.

  Montering kan ske oberoende av väderlek och årstid.

  Gretaväggen kan monteras samma dag som grunden är färdig.

  40 cm isolering garanterar låga uppvärmningskostnader.

  Avsaknaden av betong ger ett minimum av Co2-utsläpp.

  Tillsammans bildar Gretagrunden och Gretaväggen ett svårslaget par vad gäller minskat Co2-utsläpp
  och trivsam boendemiljö.