Livslängd

Österrikiska forskare har beräknat tiden innan en större renovering blir nödvändig på ett bostadshus under förutsättning att taket inte läcker.

Deras resultat blev:
Ett konventionellt regelhus med plast och mineralull i väggarna      ca: 35 År

Ett rent trähus med bara trä i väggarna   ca: 200 År