Täthet 

Våra väggars täthet: 0,2 liter/m2/sek vilket klarar kravet för passivhus standardenEn tätare vägg innebär minskad uppvärmningskostnad

U-Värden

Våra väggar klarar 0,17 vid väggtjocklek 280 mm
och
0,12 om man väljer passivhusväggen med väggtjocklek 360 mm