EN HUSKONSTRUKTION HELT I TRÄ
FÖR FRAMTIDEN 


FÖRDELAR MED GRETAVÄGGENS KONSTRUKTION

  • Väggarna kommer färdig monterade och lyfts enkelt på plats med kran, det gör att man snabbt får bygget under tak.
  • Ett unikt värmeledningsmotstånd i konstruktionen som medför låga uppvärmningskostnader. (360 mm färdig yttervägg u-värde 0,12)
  • Gretaväggen "andas" i en konstruktion utan plast och mineralull.
  • Konstruktionen har låg miljöpåverkan då endast naturligt råmaterial i form av trä ingår.
  • Genom tillverkningstekniken ges väggelementet en täthet på 0,2 l/m2/sekund (passivhusklass)
  • Efter montage på plats är ytterväggen klar och kräver inga ytterligare arbetsmoment för funktion
  • Dold elinstallation utförs i 3-visjonsväggen.
  • Byggnader kan uppföras i flera våningar.