Miljö

Moder Jord är nog den som drar mest nytta av ett rent trähus
Ett rent trähus binder Co2 under hela sin livstid.
Detta innebär att familjen som äger huset bidrar till att minska
utsläppen av Co2 under flera generationer
Till detta kommer familjens bättre hälsa och ekonomi