Største nyhet i byggebransjen på 50 år! Verdens mest miljøvennlige huskomponenter Først ville de redusere bruken av mineralull, deretter gips, og nå vil de prøve å redusere bruken av betong. Først kom GRETAVÄGGEN, hvor 100 % av mineralullen ble fjernet og erstattet med trefiber. Alle skillevegger er også bygget i tre, derfor klarte vi å eliminere bruken av gips med 100 %. 

Vår neste store innovasjon!
 "GRETA GRUNDEN"
som betyr at vi reduserer bruken av betong med 97%.
Nå reist og testes kontinuerlig.

Mer info se under BESKRIVELSE 

Idre Mountain Lodges
valgte Gretaväggen for sitt store prosjekt på Idrefjällen golfbane. Les mer under Prosjekt "Golfbyn" 

Webdesign: SAR