Tetthet og U-verdi

Tettheten på våre vegger: 0,2 liter / m2 / sek, og oppfyller kravet til passivhusstandard.
En tettere vegg gir deg redusert oppvarmingskostnad.

U-verdier

Veggene våre klarer 0,17 ved veggtykkelse 280 mm

og

0,12 hvis du velger passivhusvegg med veggtykkelse 360 mm