FORDELER VED GRETA GRUNDENS KONSTRUKSJON SAMMENLIGNET MED BETONGFUNDFAMENTER

TESTFUNDAMENT

Ferdigstillelse av grunden begynnelsen av november 2022. 

Gretagrunden kan leveres med vannbåren gulvvarme. 

Møblert og klar for julefeiring på under 2 måneder. 

Måleresultater fuktforhold i fundamentet januar til juni 2023 Dehydrering skjer i høyt tempo og er allerede nede på godkjente nivåer til tross for at grunnarbeidet startet i løpet av den våteste tiden av året og ble ledsaget av en snøsmelting som gjorde 1 meter snø til barmark på under to uker. 

Gretagrunden leveres med ferdig tilpassede deler, noe som gir kort monteringstid.

Montering kan skje uavhengig av vær og årstid.

Greta-veggen kan monteres samme dag som fundamentet er ferdig.

40 cm isolasjon garanterer lave oppvarmingskostnader.

Mangelen på betong gir et minimum av Co2-utslipp.

Sammen utgjør Gretagrunden og Gretaväggen et vanskelig par
 å slå når det gjelder reduserte CO2-utslipp og trivelig bomiljø.