Brukt verdi

Alle som kjøper ny bil, legger vekt ved bruktverdien.
B
lant boligkjøpere er dette ikke vanlig.
Med kunnskap om dyktigheten i gretaveggen når det gjelder økonomi , miljøpåvirkning og levetid, vil sekundærverdi være av avgjørende betydning.
Nye hus vil alltid bli solgt eller overført, og da er verdien av stor betydning.