Helseeffekter

Forsking og studier viser at de som bor i rene trehus ikke bare syns at de føler seg bedre.

De er også sunnere og har mindre astma og allergier